Aircondition / klimaanlæg – Gratis tjek at A/C-system

Det er vigtigt, at dit airconditionanlæg serviceres med jævne mellemrum.

Service på dit A/C-system er ikke en del af et almindeligt serviceeftersyn på bilen.

Anlægget taber ca. 10% af sit kølemiddel om året.

Hos os anbefaler vi service på dit A/C-system hvert andet år.

Ved service på anlægget tilsættes der nyt kølemiddel, olie og sporstof.

Sporstof tilsættes til systemet, så skulle der opstå en lækage i systemet, så vil det være muligt, at finde den effektivt, hvilket i sidste ende vil betyde hurtigere og billigere reparation.

Vi udfører reparationer og service på de, i dag, mest anvendte anlæg, hvor kølemidlet enten hedder R134A og den nyeste som hedder R1234YF.